Kuldīgas novadā pirmajā pašvaldības ceļu tīrīšanu un kaisīšanu kompleksi uzraudzīs mākslīgais intelekts 6

 
Daina Vārpiņa | 6.jūnijs 2023 10:06

Līdz ar pirmo sniegu Kuldīgas novada – pakāpeniski arī citu Latvijas pašvaldību ziemas ceļu uzturēšanu uzraudzīs mākslīgais intelekts – datos balstītu resursu izlietojumu paredz šim mērķim SIA “ZZ Dats” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) īstenotais projekts.

Ziemas ceļu kvalitātes analīzes risinājumā, izmantojot mākslīgo intelektu, iekļautas funkcijas, ka sākoties snigšanai, rodoties apledojumam, pie ceļiem izvietotās meteostacijas, novērošanas kameras vai citi datu avoti automātiski fiksēs, un sistēma izvērtēs situāciju konkrētā ceļa posmā – nepieciešamību turp doties ceļu tīrītājam vai kaisītājam, ko līdz šim, vispirms apsekojot ceļus un tad izlemjot par tālākajiem darbiem, veica pašvaldības atbildīgie darbinieki. Dati automātiski tiks apkopoti SIA “ZZ Dats” izveidotajā IWIROM platformā, kurā pieeja un iespēja reālajā laikā saņemt datus par ceļu stāvokli ziemas apstākļos būs visām iesaistītajām pašvaldībām.

SIA “ZZ Dats” projektu “Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai” īsteno sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes pētniekiem. “Mākslīgais intelekts mūsu ikdienas dzīvē ieņem aizvien lielāku lomu, līdz ar to mums ir sava veida izaicinājums to lietderīgi virzīt arī tautsaimniecības attīstībai – šajā projektā ziemas ceļu intelektiskai uzturēšanai. Projekta mērķis ir paaugstināt ziemas ceļu uzturēšanas procesu efektivitāti, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu atvērtu un modulāru intelektisku ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmu un tai pielāgotu uzņēmumu resursu plānošanas integrācijas risinājumu, kas ceļu uzturētājiem nodrošinātu datos balstītu resursu izlietojuma pārskatu un proaktīvu lēmumpieņemšanu, minimizējot reakcijas laiku optimālām ceļu uzturēšanas darbībām, tādā veidā sekmējot ceļu satiksmes dalībniekiem drošus braukšanas apstākļus, kā arī nodrošinātu ekosistēmu citiem uz transporta un publisko drošību adresētiem viedajiem pakalpojumiem,” norāda RTU Vadības informācijas tehnoloģijas katedras vadītājs Jānis Grabis.  Ieviešot IWiRoM sistēmas, signālu par ceļu stāvokli varēs saņemt no vismaz sešiem datu avotiem, piemēram, meteostacijām, novērošanas kamerām, koplietošanas ģeotelpiskās informācijas sistēmām. mobilās lietotnes u.c., skaidro Jānis Grabis. Tāpat tiks izveidota datu koplietošanas dalībnieku ekosistēma, un apstrādei tiks izmantoti RTU radītie mākslīgā intelekta modeļi. Projektā paredzēti šādi jaunās sistēmas izplatīšanas kanāli – uzņēmumu resursu sistēmas, monitoringa sistēmas, mobilās lietotnes un ziņapmaiņa. “Svarīgākais, ka pēc visu minēto tehnoloģiju iesaistes būs iespējama savlaicīga un efektīva ziemas ceļu uzturēšana!” uzsver Jānis Grabis.

“Pašreiz vērojams straujš progress, lai pašvaldību attīstība būtu datos balstīta, un īstenotais projekts ir vēl viens veids, kā IT, jaunākās tehnoloģijas un šodien tik aktuālais mākslīgais intelekts palīdzētu šajā procesā.  Līdz šim pašvaldību ziemas ceļu uzturēšanu uzraudzīt varēja to darbinieki, fiziski ceļus apsekojot, piemēram, ar atsevišķu risinājumu, izmantojot tikai meteoroloģisko staciju sniegto informāciju. Savukārt SIA “ZZ Dats” projektā tiek radīts komplekss risinājums, kurā pēc pašreizējā paredzēts izmantot vismaz sešus datu avotus – meteoroloģiskos datus, statiskās ceļu kameras, sabiedriskā transporta video reģistratorus, ceļu uzturētāju GPS sistēmas datus, WAZE un IWiRoM mobilo lietotni. Tādējādi pakalpojums būs pieejams plašās reģionu teritorijās, nevis tikai pilsētās vai pie autoceļu posmiem, kur izvietotas meteoroloģiskās stacijas. Jaunajā sistēmā tiek izmantots mākslīgais intelekts, kas nosaka ceļu aktuālo stāvokli, jo kā zinām, pašvaldībā tikai ar darbinieku spēkiem vien apsekot visus ceļus vienlaikus ir neiespējami – jāiegulda liels cilvēku un materiālo resursu daudzums. Mūsu kompleksajā risinājumā ar mākslīgā intelekta palīdzību iespējams prognozēt nepieciešamās ceļu uzturēšanas darbības. Papildus sistēmā iespējams apskatīt pašvaldības ceļus un sistēmas sniegtās rekomendācijas interaktīvā kartē. Tiek nodrošināta zināšanu apmaiņa starp pašvaldībām un ceļu uzturētājiem,” skaidro SIA “ZZ Dats” direktors Edžus Žeiris.

“Kuldīgas novadā strauji pieaug izpratne par digitālās transformācijas nozīmi, līdz ar to esam atvērti dažādām inovācijām šajā jomā, gatavi izmēģināt pasaulē atzītus jauninājumus pašvaldības dzīves uzlabošanai. Vēlamies visu jaunāko, modernāko un esam lepni, ka šāda augsta līmeņa projektos Kuldīgas novadu aicina kā pioltpašvaldību, lai izmēģinātu inovatīvus risinājumus, kas nākotnē Latvijā būs ikdiena! Ziemas ceļu uzturēšana tik lielam novadam ir nopietns izaicinājums un esam pārliecināti, ka projekta piedāvātais risinājums sniegs gan materiālo resursu, gan cilvēkresursu un laika ietaupījumu. Ziemā ir brīži, kad vienā novada galā spīd saule, bet otrā putina – mākslīgais intelekts palīdzēs precīzi noteikt, kāda ir reālā situācija, kādi tieši tobrīd veicamie darbi – ir vai nav apledojis, kurā vietā tieši jākaisa, cik dziļš sniegs konkrētajā posmā jau sasnidzis. Ceļu kaisīšana ar pretslīdes materiālu snigšanas laikā visos posmos notika vienlīdz intensīvi – tagad varēs kaisīt tikai tur, kur tas būs tobrīd nepieciešams,” iesaisti projektā komentē Kuldīgas Digitālo inovāciju centra vadītājs Artis Gustovskis.

“Latvijas pašvaldības aizvien aktīvāk strādā, lai ikdienā pieņemtu iespējami vairāk datos balstītus lēmumus, un  ziemas ceļu kvalitātes analīze, izmantojot mākslīgo intelektu Kuldīgas novadā ir uzskatāms piemērs, kā vietvaras tuvākajā nākotnē lielā mērā organizēs darbu. Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tām pielāgota uzņēmumu resursu plānošanas integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai jeb ziemas ceļu kvalitātes analīze, izmantojot mākslīgo intelektu, sniegs ievērojamu progresu nozarē, lai satiksmes dalībniekiem operatīvi un ar iespējami mazākām izmaksām nodrošinātu atbilstošākus braukšanas apstākļus. Ragavas gatavo vasarā, ratus ziemā, un esam gandarīti, ka par projekta ieviešanu bez Kuldīgas novada interesi izrādījušas vēl citas pašvaldības, iespējami skaidrojam, rādām piemērus, kā jaunā sistēma darbosies. Jāatzīmē, ka Eiropas Savienības līdzekļu piesaiste sniedz mums iespēju pirmajā projekta darbības gadā pašvaldībām nodrošināt bezmaksas pakalpojumu – pieeju jaunajai platformai,” novērtē SIA “ZZ Dats” direktors un IWIROM platformas izstrādātājs Edžus Žeiris.

Pieci pašvaldību ieguvumi ceļu uzturēšanā izmantojot IWiRoM:

IWiRoM izstrādātājs un uzturētājs digitālā veidā gādā par ceļu uzturēšanas informāciju un vajadzīgo dokumentāciju.

Ceļu uzturēšanā izmanto sešus datus avotus – meteostacijas, novērošanas kameras, navigācijas ierīces, mobilo lietotni, koplietošanas ģeotelpiskās informācijas sistēmu.

Tiek palielināts caurspīdīgums ceļu uzturēšanas sistēmā, mazinās līdzekļu krāpniecības iespējas, piemēram, ja ceļu uzturēšana pašvaldībā ir ārpakalpojums.

Pašvaldības rīcībā ir vēl viens uzticams resurss, lai pieņemtu nepieciešamos – datos balstītos lēmumus.

Pašvaldība ceļu uzturēšanai izmantotajām finansēm var ērti sekot līdzi.

Konteksts:

Ziemas ceļu uzturēšana ir viena no ITS pielietojumu atslēgas jomām un ietver sezonālas aktivitātes (sniega tīrīšana, ledus kausēšana, kaisīšana ar pretslīdes materiāliem u.c.), ar mērķi nodrošināt adekvātu ceļa stāvokli ziemā.

RTU uzdevums ir izstrādāt Ziemas ceļu uzturēšanas ekosistēmas modeli, projektēt IWiRoM platformas arhitektūru, izstrādāt mašīnmācības un analītiskos modeļus, izstrādāt IWiRoM aizmugursistēmu. Platforma tiks validēta sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, ceļu uzturēšanas uzņēmumiem un transporta kompānijām.

IWiRoM: Jauna tipa intelektiskas ziemas ceļu uzturēšanas atbalsta informācijas sistēmas un tai pielāgota ERP integrācijas risinājuma izstrāde uzturēšanas procesu efektivitātes paaugstināšanai.

Projektā tiek radīts jauns produkts - uz sadarbību un mākslīgā intelekta izmantošanu balstīta atvērta IWiRoM informācijas sistēma. To veidos ziemas ceļu uzturēšanas ekosistēma un IWiRoM tehnoloģiskā platforma. Ziemas ceļu uzturēšanas ekosistēma ir visu uzturēšanas procesos un datu apstrādē iesaistīto pušu tīkls. Tā ietver ceļu lietotājus, atbildīgos par ceļu uzturēšanu (piemēram, pašvaldības), ceļu uzturēšanas uzņēmumus, ar ceļu uzturēšanu saistīto datu turētājus un trešās puses, kuru darbība ir atkarīga no ceļu uzturēšanas kvalitātes vai kas nodrošina papildus servisus.

IWiRoM pamatā ir datu un informācijas apmaiņa starp ekosistēmas dalībniekiem, lai nodrošinātu citiem dalībniekiem trūkstošo informāciju. Platformas pamatfunkcijas ir datu izgūšana no heterogēniem reāllaika datu avotiem, ceļu stāvokļa prognozēšana un lēmumpieņemšana par nepieciešamajiem uzturēšanas darbiem, kā arī prognožu un lēmumu informācijas nodošana ārējām sistēmām (piemēram, “Waze”, ERP sistēmas, pašvaldību mobilās lietotnes).

IWiRoM nodrošinās prognozes par ceļa apstākļiem un nepieciešamajiem uzturēšanas darbiem ar izšķirtspēju līdz pat vienam kilometram (atkarībā no datu devēju skaita un satiksmes intensitātes) un ar atjaunošanas biežumu līdz 10 sekundēm. Lai nodrošinātu ekosistēmas funkcionēšanu, platforma ir atklāta un nodrošina efektīvus un viegli pielāgojumus risinājumus datu avotu un lēmumpieņemšanas modeļu pievienošanai un lēmumu nodošanai ārējam sistēmām.

Prognozes un lēmumi par ceļu uzturēšanas darbiem Latvijas pašvaldībās nereti tiek nodoti arī trešo pušu uzņēmumu sistēmām, kuras kontrolē ceļu uzturēšanas darbu izpildi un izpildes rādītājus. Uzņēmumu sistēmas sniedz atgriezenisko saiti par saņemto prognožu lietderību. Tādā veidā IWiRoM nodrošina pilna cikla datu un informācijas apstrādi visiem ekosistēmas dalībniekiem, paaugstinot prognožu pieejamību laikā un telpā, un rada iespēju radīt jauna veida servisus un uzlabotus prognozēšanas modeļus.

IWiRoM sistēma sniegs iespēju nākotnē ar mākslīgā intelekta palīdzību ērti uzraudzīt ne tikai ziemas ceļu uzturēšanu, bet ērti pārvaldīt arī citas ceļu uzturēšanas vajadzības kā bedrīšu lāpīšanu, ceļa zīmju ierīkošanu un noņemšanu, ietvju, apmaļu remontu u.c.

 

 
Visi komentāri
 
Okej 6.jūnijs 2023 11:13
0 0 Atbildēt

MI jau remontē ceļus, un tagad arī uzraudzīs stāvokli...?!?

Solo 6.jūnijs 2023 11:39
2 0 Atbildēt

Kuldīga malači, iet līdzi laikam!

srt 6.jūnijs 2023 12:22
1 2 Atbildēt

Kārtējā naudas izmešana! Mākslīgais intelekts bez cilvēka (ļoti dārga cilvēka) nestrādā. Būs jāmaksā par ieviešanu, uzturēšanu, atjaunināšanu, regulēšanu u.t.t. Un beigās izrādās, ka tas intelekts nespēj strādāt ogjektīvi, bet gan pēc kāda indivīda subjektīvi izstrādāta algoritma.

Pļurkt 6.jūnijs 2023 17:43
1 2 Atbildēt

Kāds vēl mākslīgais intelekts!!

Diezin vai vispār eksistē kaut viena programma kas cilvēcīgi strādātu bez gļuķiem!!

Nejēdz saprogrammēt neko - ne Win, ne Ofisu, Ne kaut vai Androīdu.... Tad ko var gaidīt no mākslīgā gļukainā intelekta, kuru uzcepa tie paši IT inženieri, kas visu taisa tikai un vienīgi gļukainu!

++++++++++++++

Ja es šitā strādātu savā specialitātē, tad mani kā traku suni izmestu no darba jau pirmajā dienā!!!!!

srt 6.jūnijs 2023 18:15
2 1 Atbildēt

Beidz sevi pazemot! Nu nav inženieri vainīgi pie tavām līkajām rokām. Meklē problēmu pagātnē, tālā pagātnē...

Pļurkt 6.jūnijs 2023 19:40
0 0 Atbildēt

Tu esi glupiņš vai?????

Tavs komentārs
 
 

Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti1111

53 000 eiro - modernizētais Audi Q4 e-tron piedzīvo pirmizrādi (+ FOTO) 1

Vācijas autobūves uzņēmums Audi iepazīstinājis ar elektriskā krosovera Q4 e-tron modernizēto modeli, kas ieguvis uzlabotu spēka iekārtu un spēs aizbraukt tālāk ar vienu uzlādi. Lasīt vairāk

 

Tagad no 2035.gada - Lielbritānija par pieciem gadiem atliek jaunu benzīnauto pārdošanas aizliegumu 1

Lielbritānijas premjerministrs Riši Sunaks trešdien paziņoja, ka par pieciem gadiem atliek jaunu benzīna un dīzeļdegvielas dzinēju auto pārdošanas aizliegumu, kam vajadzēja stāties spēkā 2030.gadā, šādi mazinot britu klimata politikas mērķus, kas, kā skaidroja premjers, ierindas pilsoņiem uzliek "nepieņemamas izmaksas". Lasīt vairāk

 

Jaunie Škoda Kodiaq un Škoda Superb – testi noslēgušies (+ FOTO)

Jaunās paaudzes Škoda Kodiaq un Škoda Superb testu programma noslēgusies un pēc veiktiem vairāk kā 1 000 000 kilometriem abi modeļi gatavi doties pie pircējiem. Lasīt vairāk

 

Vajadzēja piepirkt klāt vadu un beigās nopirku vēl vienu zāles pļāvēju robotu Orbex 400 par 199 eiro (+ VIDEO) 32

Viens labi, divi - vēl labāk. iAuto iegādājas vēl vienu Orbex markas zāles pļāvēju, kas maksā vien 199 eiro. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti